ďťż
Photo Rating Website
000_strna_glowna 000_teskt_glowne_menu_0 000_teskt_glowne_menu_1 000_teskt_glowne_menu_2 000_teskt_glowne_menu_3
Sasiedzi - Parodie IVONA ďťż
Photo Rating Website
000_strna_glowna 000_teskt_glowne_menu_0 000_teskt_glowne_menu_1 000_teskt_glowne_menu_2 000_teskt_glowne_menu_3
Sasiedzi - Parodie IVONA

aaaaWyszukano 2854 frazaaaa

J 5:28-29 groby czy grobowce pamięci?
J 5:28-29 Bg „Nie dziwujcież się temu; boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos jego;(29) I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu.”

J 5:28-29 BT „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy...


Mt 25:46 greckie słowo KOLASIN
Mt 25:46 Bg „I pójdą ci na męki wieczne; ale sprawiedliwi do żywota wiecznego.”

Mt 25:46 BT „I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.”

Mt 25:46 Bw „I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.”

Mt 25:46 Bp „I...


1Tes 4:17 pochwycenie
1Tes 4:17 Bg „Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.”

1Tes 4:17 BT „Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z...


1 Sam 28:12,14-16,20 Czy Saul rozmawiał ze zmarłym Samuelem?
Świadkowie Jehowy twierdzą, że człowiek po śmierci nie egzystuje. Ale czy tak jest na pewno? Rozpatrzymy teraz znane zdarzenie z życia króla Saula, który przy pomocy kobiety wywołującej duchy zmarłych skontaktował się ze zmarłym prorokiem Samuelem:

1Sm 28:7-20 Bw „Wtedy rzekł Saul do swoich sług: Poszukajcie mi kobiety...


Dz 11:14 zbawienie
Dz 11:14 Bg „On ci powie słowa, przez które zbawiony będziesz ty i wszystek dom twój.”

Dz 11:14 BT „On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom'.”

Dz 11:14 Bw „a on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój.”

Dz 11:14 Bp...


Ps 90:2 stworzenie czy zrodzenie świata?
Ps 90:2 Bg „Pierwej niżli góry stanęły i niżliś wykształtował ziemię, i okrąg świata, oto zaraz od wieku aż na wieki tyś jest Bogiem.”

Ps 90:2 BT „Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem.”

Ps 90:2 Bw „Zanim góry powstały, Zanim...


Ef 4:24 greckie słowo ANTHROPOS - człowiek
Ef 4:24 Bg „I oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy.”

Ef 4:24 BT „i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.”

Ef 4:24 Bw „a obleczcie się w nowego...


Mt 27:52-53 czy to było zmartwychwstanie?
Wiele kontrowersji budzi fakt powstania biblii Świadków Jehowy. Niektórzy ze znawców przedmiotu uważają, iż wzorem dla tłumaczenia opublikowanego w 1950 roku Przekładu Nowego Świata był opublikowany w 1937 roku przekład spirytysty J. Grebera. Skąd taki wniosek? Otóż specjaliści od tłumaczeń biblii zauważyli, że biblia Świadków Jehowy oddaje...


Mt 12:32 Greckie określenie AION
Mt 12:32 Bg „I ktobykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczono; ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono, ani w tym wieku ani w przyszłym.”

Mt 12:32 BT „Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw...


Hbr 12:28 Królestwo Boże
Hbr 12:28 Bg „Przetoż przyjmując królestwo nie chwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służymy przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwością.”

Hbr 12:28 BT „Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią!”

Hbr 12:28 Bw...


Mt 24:7 znaki końca czasów
Ostatnio zastanawiam się nad znakami apokalipsy. Okazuje się, że rękopisy różnią się pod względem kolejności zdarzeń. I tak np. niektóre podają, że po głodzie miały nastąpić zarazy a potem trzęsienia ziemi:

Mt 24:7 Bg „Albowiem powstanie naród przeciwko narodowi, i królestwo przeciwko królestwu, i będą głody i mory i...


Mt 24:28; Łk 17:37 orły czy sępy?
Spójrzmy na poniższy werset:

Mt 24:27-28 Bg „Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.(28) Bo gdziekolwiek będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły.”

Mt 24:27-28 BT „Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a...


Obj 7:15 a greckie słowo NAOS Gdzie znajduje się wielka rzesza?
(aktualizacja: 28.02.07)

Ap 7:15 NS „Właśnie dlatego są przed tronem Boga i dniem i nocą pełnią dla niego świętą służbę w jego świątyni; a Zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot.”

Ap 7:15 WH „δια τουτο εισιν...


PNŚ a argumenty Mirka (kolejne plagiaty)
Kolejny przykład plagiatorskiej tendencji Mirka:

W wątku o 2Kor 5:8 Mirek pisze:

Św.Paweł w 2Kor 5:1-8 przedstawia swą wiarę w nieśmiertelność duszy.
Pisze on, że chciałby w jednej chwili, w momencie powrotu Jezusa być przyodzianym w ciało uwielbione (2Kor 5:2, 4), ale wie, że jeśli umrze...


Ef 2:8 łaska czy niezasłużona życzliwość?
Ef 2:8 Bg „Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to Boży jest;”

Ef 2:8 BT „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:”

Ef 2:8 Bw „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to...


Hebrajski wyraz REFAIM dusza
Choć to niektórym może wydać się bardzo dziwne, to jednak ST, który nie zawierał jeszcze pełni Objawienia ukazywał pewien sposób egzystencji dusz zmarłych osób.

Aby zrozumieć argumentację należy się kilka słów wstępu i wyjaśnienia. Otóż zgodnie z wierzeniami Żydów Szeol oznaczał świat podziemny, do którego zstępują dusze...


Łk 18:25 Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne
Lk 18:25 Bg „Albowiem łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wnijść do królestwa Bożego.”

Lk 18:25 BT „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.”

Lk 18:25 Bw „Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez...


Dlaczego Apokryfy nie są "Natchnionym Pismem"?
Witam Wszystkich Serdecznie!
Od dluższego czasu nurtuje mnie pewne pytanie które zadałem w tytule. Oczywiście przypomina mi się werset Biblijny który mówi (przytaczam z pamięci) że: "całe pismo jest natchnione przez Boga do nauczania, strofowania" itd.. Nie jestem w stanie zrozumieć jednej kwestii: kto faktycznie natchnął...


Wyj 21:22-23 aborcja
Niezależnie od krytycznego podejścia do Przekładu Nowego Świata posiada on kilka zalet, i jedną z nich jest moim zdaniem tłumaczenie wersetów Wj 21,22-23.
Chodzi tu o karę dla osób powodujących poronienie dziecka. Według większości polskich przekładów winny ponosił karę grzywny, natomiast karany był śmiercią w przypadku śmierci matki....


Ef 4:8 dary nadprzyrodzone
Ef 4:8 Bg „Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźni i dał dary ludziom.”

Ef 4:8 BT „Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.”

Ef 4:8 Bw „Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi...Strona 1 z 143 • Wyszukano 2854 fraz • 1 , 2, 3, 4, 5 ... 143

Wštki
Sasiedzi - Parodie IVONA

Designed By Royalty-Free.Org